Upravit stránku

Park Ctěnice

Památkový status: památkový
Objednatel: Pražská informační
Realizace: 2003 - 2004

Generální projektant: New Visit s.r.o. ( dříve ZAHRADA NAD METUJÍ s.r.o.), ing. Tomáš Jiránek – hl. projektant dokumentace na zadání stavby, dokumentace pro získání stavebního povolení, dokumentace realizační, hlavní koordinátor realizace a technický dozor investora
Spoluautor: Ing. Arch. David Prudík

 

 

GRAND PRIX 2007 České komory architektů a Obce architektů

Návrh plánu péče a údržby o areál

Realizace péče a údržby o vegetační prvky, komunikace, osvětlení a automatický závlahový systém v objemu 1,7 mil. Kč/rok (2004, 2005, 2006, 2007). Koncept rehabilitace vychází z historické podstaty prostoru. Je založen na kontrastu formální jednoduchosti „Francouzské zahrady“ s přírodně-krajinářskou partií „Anglické zahrady“. Celý prostor parku je sjednocován podélnou osovostí přirozeného toku Ctěnického potoka vedeného v údolnici, která dělí uvedené dvě části zahrady – parku.

  • Park Ctěnice
  • Park Ctěnice
  • Park Ctěnice
  • Park Ctěnice
  • Park Ctěnice