Upravit stránku

Regenerace vnitrobloku Lupáčova, Praha

Zhotovitel: New Visit s.r.o., ing. et ing. Tomáš Jiránek – hlavní projektant a architekt
Objednatel: Subtera, a.s., divize 2

Fáze projektové dokumentace: dokumentace pro provedení stavby
Realizace: 2010, vegetační prvky v okolí obytného souboru 

  • Park Lupačova
  • Park Lupačova
  • Park Lupačova
  • Park Lupačova