Upravit stránku

Rehabilitace Centrálního lázeňského parku v Poděbradech

Památkový status: památkový objekt                                                                                                                                                        

Generální projektant: New Visit s.r.o. ( dříve ZAHRADA NAD METUJÍ s.r.o.), ing. Tomáš Jiránek – hl. projektant dokumentace na zadání stavby, dokumentace pro získání stavebního povolení, dokumentace realizační.

Objednatel: Město Poděbrady, Jiřího nám. 20, 29001 Poděbrady

Realizace: 2002 – 2007. Vegetační prvky, komunikace, automatický závlahový systém, slavnostní a veřejné osvětlení, voda a kanalizace, technologie vodních prvků, stavby kolonáda, prameny, informační systém, mobiliář a jiné

Centrální lázeňský park má z pohledu města Poděbrady zvláštní postavení. Není jen lázeňským parkem, ale vzhledem ke svému umístění v centru města mezi prvorepublikové nádraží a historické náměstí plní i funkci komunikačního a kompozičního uzlu, centrálního „zeleného“ prostoru. Je společenským centrem nejen pro místní, ale také pro lázeňské hosty.

Obklopen blokovou prvorepublikovou zástavbou je park lemován dvěma ulicemi, z nichž jedna je lázeňská promenáda spojující náměstí s nádražím. Ta je rovněž, byť zatím nedokončenou, součástí projektu rehabilitace parku. Park se tak rozkládá do délky jako podélně orientovaný pruh mezi oběma ulicemi probíhající od nádraží k náměstí, kde končí ulicí Na Valech.

Práce na projektu rehabilitace Centrálního lázeňského parku započaly v roce 2002, přičemž realizace následně probíhala v dílčích prostorově ucelených etapách mezi léty 2003 až 2007. Hlavním cílem projektu rehabilitace bylo respektovat dobu vzniku parku, tedy třicátá léta 20. století, zároveň park zasadit do současnosti. Je rovněž památkovým objektem.

Park lze z kompozičního hlediska rozdělit na 3 hlavní části - formálně řešenou, novoklasicistní severní část parkupřiléhající k nádraží, střední část řešenou ve stylu volného anglického parku a část nejblíže náměstí, před realizací projektu s nejméně zřetelnými historickými odkazy. Tyto jednotlivé části svým charakterem předurčily specifický přístup k jejich obnově.

 • Park Poděbrady
 • Park Poděbrady
 • Park Poděbrady
 • Park Poděbrady
 • Park Poděbrady
 • Park Poděbrady
 • Park Poděbrady
 • Park Poděbrady
 • Park Poděbrady
 • Park Poděbrady
 • Park Poděbrady